[]


گزارش پزشکی قانونیِ ساتمپتون (تیر ۱۳۵۶)

36

گزارش پزشکی قانونیِ ساتمپتون

این گزارش در جواب به نامه‌ی گرانمایه، دبیر دومِ وقتِ سفارت ایران در لندن، نوشته شده است. ۱۵ تیر ۱۳۵۶ (July 1977)

منبع: کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک

  • 36


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 12, 2015 1126 بازدید       [facebook]