[]


صفحات ویژه در باره دکتر شریعتی (جوان ـ ۲۴ آذر ۱۳۵۷)

دکتر علی شریعتی آغاز بیداری و …

 منبع: مجله جوان 

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۵۷

در شماره‌ی ۲ مجله جوان (۲۴ آذر ۱۳۵۷)، یک سال پس از مرگ دکتر شریعتی، دو مقاله منتشر شده‌اند با عنوان‌های «علی شریعتی: آغاز بیداری و…» نوشته‌ی مصطفی گلیاری و «هدف: آزادی، رهائی و مسئولیت…» نوشته‌ی علی‌اکبر کسمایی.

 

مجله جوان.pdfنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 29, 2015 1268 بازدید       [facebook]