[]


باز خوانی جامعه شناختی کتاب امت و امامت؛ همایش دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران (۱۶ اسفند ۱۳۹۵/ساعت ۱۳)

۹

امت و امامت

باز خوانی جامعه شناختی کتاب امت و امت

با حضور دکتر حسن محدثی و دکتر سید جواد میری

دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۳

دفتر انجمن اسلامی دانشجویاننویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 4, 2017 380 بازدید       [facebook]