[]

با اوج گیری سخنرانی های شریعتی از روزهای آغازین ۱۳۵۰ در حسینیه ارشاد و سایر دانشکده های ایران که منجر به بسته شدن حسینیه ارشاد در آبان ۱۳۵۱ شد و با پایان یافتن همکاری آیت الله مطهری با این موسسه، دامنه نقد، حمله و تبلیغ محافل سنتی و بخشی از چهره های روحانی به شریعتی و آثارش بسیار گستردگی پیدا می کند. کتاب «شریعتی به روایت اسناد ساواک» که از سوی «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» به چاپ رسیده است بخش قابل توجهی از این اوج گیری موج تبلیغاتی را انتشار داده است. شریعتی موضوع حملات بسیاری از ائمه جماعات مساجد متعدد در سطح تهران، موضوع فتاوی بسیار و طومار نویسی هایی از سوی «دوستداران ولایت» در این سال ها (به خصوص ۵۰ -۵۲) قرار می گیرد اگرچه پس از دستگیری شریعتی هم ادامه پیدا می کند. تاریخ آخرین فتوا به سال اردیبهشت ۱۳۵۷ بر می گردد. این فتاوی غالبا به دنبال یک سری استفتاء ها (گاه ۵۰۰۰ نفری) صادر می شود و در سال‌های ۵۶ تا ۵۷ در سطح شهر تهران پخش می شده است. بعد از انقلاب این مجموعه فتاوی مجددا به شکل جزوه تکثیر و توزیع شد. از اسامی مشهور در میان این فتاوی می توان به آیت الله هادی میلانی، حسینی مرعشی نجفی، آیت الله خوئی، کاظم اخوان مرعشی، آیت الله تقی قمی، نمازی شاهرودی، محمدکاظم شریعتمداری و…اشاره کرد.

آیت‌الله ملک‌حسینی (۵ اردیبهشت ۱۳۵۷)

439-335-1389-8-25-14-23-19-1D97

آیت‌الله ملک‌حسینی

پاسخ آیت‌الله ملک‌حسینی به پرسشی درمورد خرید و فروشِ آثار شریعتی.

منبع: از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.
تاریخ: ۵ اردیبهشت‌ ۱۳۵۷

آیت‌الله سید احمد صادق روحانی (۱۰ خرداد ۱۳۵۷)

434-330-1389-8-25-12-50-30-DF62

آیت‌الله سید احمد صادق روحانی

 

منبع: از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۵۷

آیت‌الله خوئی (تیر ۱۳۵۷)

426-322-1389-8-24-14-59-18-B53E

آیت‌الله خوئی

پاسخ آیت‌الله خوئی به پرسشی درمورد کتابِ اسلام‌شناسیِ دکتر شریعتی.

منبع: از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.
تاریخ: ۲۳رجب ۱۳۹۸ (۸ تیرماه ۱۳۵۷)

فتوای آیت‌الله سیدعبداله شیرازی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۷)

435-331-1389-8-25-13-2-25-26F9

آیت‌الله سیدعبداله شیرازی

 

منبع: از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد
تاریخ: جمادی‌الاول ۱۳۹۸ (۱۳۵۷ خورشیدی)

آیت‌الله تقی طباطبائی‌قمی (۱۳۵۸)

438-334-1389-8-25-13-30-19-1F10

آیت‌الله تقی طباطبائی‌ قمی

 

منبع: از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد
تاریخ: جمادی‌الثانی ۱۳۹۹ (۱۳۵۸ خورشیدی)