[]

با انقلاب ایران نام شریعتی در دنیا بر سر زبان‌ها افتاد و در پی آن بدل به یکی از موضوعات قابل توجه برای متخصصین دنیای اسلام در غرب و در منطقه شد. طی این سه دهه به نامِ شریعتی همواره در ذیلِ تجربه‌ی انقلاب ایران توجه شده است؛ گاه به عنوان یکی از نظریه‌پردازانِ انقلاب اسلامی و گاه به عنوان یک روشنفکرِ مذهبیِ دگراندیش.


افغان‌ها در پی شبح شریعتی ۱۳۹۱

665-small-thuافغان‌ها در پی شبح شریعتی

نوشته‌ی لطیف پدرام (سیاستمدار، نویسنده و شاعر، رهبر حزب کنگره ملی و عضو پارلمان افغانستان) در باب ظهور و تاثیرگذاری اندیشه علی شریعتی در کشور افغانستان. (بیشتر…)


شریعتی در تاجیکستان ۱۳۹۱

666-small-thuشریعتی در تاجیکستان

گفت‌وگوی مجله‌ی «اندیشه پویا» با سیف‌الله ملاجان، محقق تاجیک و مدیر کرسی تاریخ قدیم دانشگاه ملی تاجیکستان.

(بیشتر…)


شریعتی؛ حضور به رغم غیبت ۱۳۹۱

667-small-thuشریعتی؛ حضور به رغم غیبت

گفت‌وگوی مجله‌ی «اندیشه پویا» با مصطفی اللباد، مدیر مرکز مطالعات منطقه و استراتژیک الشرق در قاهره و سردبیر مجله شرقنامه. (بیشتر…)


شریعتی در ترکیه خرداد ۱۳۹۱

669-small-thuشریعتی در ترکیه

گفت‌وگوی «اندیشه پویا» با حسین نازلی آیدین، مدیر انتشارات فجر (ناشر اصلی آثار علی شریعتی در ترکیه) و دکتر شادی آیدین، استاد زبان فارسی در دانشگاه مولانا جلال‌الدین در قونیه. (بیشتر…)


آثار شریعتی به هر زبانی ترجمه شود با استقبال مواجه می‌شود .قزاقستان ۱۳۹۰

538-small-thu آثار شریعتی به هر زبانی ترجمه شود با استقبال مواجه می‌شود

گفت‌وگو با دکتر صفر عبدالله، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشکده زبان‌های خارجی در دانشگاه آلماآتی-قزاقستان.

 

(بیشتر…)