[]

بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی (آزادشهر – خرداد۱۳۷۷)

 

مبانی احیای فکر دینی در آثار دکتر شریعتی

 

آزادشهر(استان گلستان)

-مسجد جامع آزادشهر.

با حضور آقای حسین کبیر: «مبانی احیای فکر دینی در آثار دکتر شریعتی».

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)

بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی (گرگان ـ خرداد۱۳۷۷)

شریعتی و نقادی قدرت

 

گرگان:

-انجمن اسلامی دانشکده  منابع طبیعی.

با حضور آقای یوسفی اشکوری: «شریعتی و نقادی قدرت».

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)

بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی(شاهرود ـ خرداد۱۳۷۷)

تجربه تاریخی نوگرایی دینی

شاهرود:

-جمعی از دانشجویان مستقل ملی- مذهبی.

با حضور رضا علیجانی:‌«تجربه تاریخی نوگرایی دینی».

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)

بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی(کرمان ـ خرداد۱۳۷۷)

 

سالگرد شهادت شریعتی با حضور سه سخنران

کرمان:

انجمن اسلامی دانشگاه کرمان.

با حضور آقایان یوسفی اشکوری، فرشاد مومنی و مقصود فراستخواه سخنرانی می کنند.

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)

بیست و یکمین سالگرد شهادت شریعتی(شهر کرد – خرداد۱۳۷۷)

مبانی کلان اندیشه آزادیبخش شریعتی

شهر کرد:

-انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی.

با حضور آقایان تقی رحمانی: «مبانی کلان اندیشه آزادیبخش شریعتی»، به علاوه پخش فیلم.

روزنامه ایران فردا (شماره ۴۴- تیر ۱۳۷۷)