[]


ابوذر

 

کتاب ابوذر

 

464-530-1389-11-10-13-14-53-DFDC یک بار دیگر ابوذر

در سال ۱۳۵۱ نمایش ابوذر، با عنوانِ «یک بار دیگر ابوذر»، در حسینیه‌ی ارشاد اجرا و با استقبال فراوان مردم روبرو شد.

 

(بیشتر…)