[]


هيچ متفكری به اندازه شريعتی از زير تيغ نقد سرافراز بيرون نيامد | هادی خانیکی (ایسنا ـ خرداد ۱۳۸۶)

images

هيچ متفكری به اندازه شريعتی از زير تيغ نقد سرافراز بيرون نيامد

هادي خانيكي

منبع: ایسنا (خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران)

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۸۶

 

«…يك استاد علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي تاكيد كرد كه در سه حوزه‌ي فعاليت‌هاي روشنفكري، مبارزه‌ي سياسي و آكادميك مي‌توان شريعتي را مدل قرار داد.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكترهادي خانيكي كه در همايش “شريعتي ديروز،‌امروز و فردا”سخن مي‌گفت با بيان اين مطلب، افزود: در زماني كه خلق فقط به حرف ادبياتي گوش مي‌داد،او به عرفان ، برابري و آزادي پرداخت و پنجره‌ها و افق‌هاي بسياري را به حوزه‌ي روشنفكري گشود و هنوز هم مي‌توان از آن پنجره‌ها به جامعه نگاه كرد.

وي با بيان اينكه در جهان جديد دانشگاه، فرهنگ و سياست، سه نهاد تاثيرگذار است، تاكيد كرد: در ايران به دلايل خاص اين سه نهاد از همديگر گسسته بودند يا مساله مشترك و يا توافق و تقسيم‌بندي بر سر حل آن نداشتند.

وي همچنين با اشاره به روش‌هاي تعامل و رويارويي آكادميك با سياست، گفت: شريعتي چهره‌ي برجسته و منحصربه فردي است كه سعي كرده ميان اين سه حوزه پيوندي منطقي برقرار كند.

وي همچنين خاطرنشان كرد: شريعتي از اولين كساني است كه وارد دانشكده ادبيات دانشگاه مشهد شد و از ابتدا با دشواري‌هايي روبرو بود. نظام اداري و بروكراتيك دانشگاه جفاهاي زيادي در حق شريعتي كرد.

اين استاد دانشگاه همچنين تاكيد كرد: جفاهايي كه به او شد تنها از سوي متحجرين مذهبي نبود، بلكه از سوي اساتيد دانشگاه نيز به او ظلم شد. ولي شريعتي در عين حال از اين سيستم فرار نمي‌كند. او سعي مي‌كند چهره دانشگاه رسمي خود را در حداقل‌ها لحاظ كند.

وي در ادامه رويكرد تركيبي شريعتي را از ويژگي‌هاي او دانست و گفت: او سعي مي‌كرد بر گفتمان مبارزه و گفتمان آگاهي‌بخشي و گفتمان تكيه بر حوزه اجتماعي سرآمد شود.

خانيكي همچنين خاطرنشان كرد: شريعتي نوآوري و گشودگي‌اي را كه در دانشگاه دنبال آن بود در بيرون از دانشگاه هم آن پي‌گيري مي‌كرد او به دانشگاه مي‌انديشيد و با دانشگاهي بود كه در آن آزادي‌هاي آكادميك و گشودگي نسبت به جامعه وجود داشت، او به آزادي‌هاي گفت‌وگويي مي‌انديشيد.

وي اضافه كرد: شريعتي از نعمت نقد و حتي نقد بي‌رحمانه برخوردار بود. شايد هيچ متفكري به اندازه او در زير تيغ نقد قرار نگرفت، وي از همه اين نقدها سرافراز بيرون آمد.

به گزارش ايسنا در ادامه همايش “شريعتي ديروز،‌امروز و فردا” ثمر صفي‌خاني يكي از دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي به بررسي جهاني شدن از ديدگاه شريعتي پرداخت.

وي با اشاره به مصاديق مختلف جهاني شدن و به ويژه جهاني شدن فرهنگي،‌ اظهارداشت: از ديدگاه دكتر شريعتي واكنش موثر و مورد تاثير همانا بازسازي فرهنگي است كه به جاي پذيرش بي‌چون و چراي فرهنگ مصرفي غرب يا نقد هر گونه تغيير و افتادن در دام نوعي تحجرگرايي و گذشته پرستي موهوم، مسووليت هر انسان را اقدام به انتخابي سازنده تعريف مي‌كند.

وي تاكيد كرد: از نظر شريعتي هر فرد بايد با توجه به فرهنگ و تاريخ و عناصر هويت‌بخش سازنده خويش و جامعه خود در جهت توسعه پايدار و همه جانبه فرهنگي، اقتصادي و سياسي قدم برداشته و چشم‌اندازي اميد بخش را براي جامعه خود در فرآيند جهاني شدن رقم بزند.

فاطمه‌گوارايي نيز در ادامه اين همايش با يادآوري اينكه اهميت مساله زنان در جامعه امروز يك مساله غيرقابل انكار است،

با تقسيم‌بندي رويكرد روشنفكران مذهبي با مدرنيته به دو دوره قبل و پس از انقلاب گفت: شريعتي جهان معنايي خاصي در حوزه‌ي زنان ايجاد كرد، پس از انقلاب هيچ روشنفكر ديني به مساله زن به اندازه‌ي او نپرداخته است.

وي افزود: تا كنون روشنفكري ديني حرف جدي در حوزه‌ي زنان نزده است. چرا كه به لحاظ سياسي و اجتماعي مساله زنان در نظر آنان اولويت ندارد.

 

لینک ایسنانویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : اکتبر 19, 2015 999 بازدید       [facebook]