[]


پروین دولت آبادی (۱۳۵۶)

images

غم آوایی برای «دکتر علی شریعتی»

شعری از پروین دولت‌آبادی

پروین دولت‌آبادی متولد ۱۳۰۳ ، شاعر و از بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک بود،  پروین جدای از اشعاری که برای کودکان سروده است و در کتب درسی شاهد آنها هستیم ،  شاعری توانا است که  در سبک های گوناگون غزل، قصیده، مثنوی شعر می‌سرود، او در تاریخ  ۱۳۸۷ درگذشت.

 غم آوایی برای «دکتر علی شریعتی»

یک تن و این همه جان بر تو جهان ارزانی                                   به سرت سروری کون و مکان ارزانی

سرو سر سوده به افلاک ز آزاده سری                                      شط پویندة جان بر تو روان ارزانی

میر ملک سخنی مالک اقلیم قلم                                            این کمین نقش بر آن نام و نشان ارزانی

جام جوشندة مستی‌ده هشیارانی                                          بر تو فیض کرم پیر مغان ارزانی

کوته عمری همه روشنگر شب‌های سیاه                                 شمع را آتش جانت به زبان ارزانی

حرف میرایی بر دفتر عمر تو نرفت                                           جاودان نام تو بر هر دو جهان ارزانی

تفته خاکی است زمین عرصة جولان خسان                              بر تو آن سایة ایمان و امان ارزانی

خاطری نیست که غمسودة سوگ تو نشد                               غم جانسوز تو بر پیر و جوان ارزانی

داغ یک دشت شقایق به دل از ماتم تو                                   خون پاکت به شهیدان زمان ارزانی

جوشش جان تو گر قالب خاکی بشکست                              تاب این درد به ما دردکشان ارزانی

سینه‌ریشان تو لب‌دوختگانند این راز                                      بر لب غنچة نگشوده دهان ارزانی

اشکم آن مایه ندارد که فرو شوید غم                                    درد و داغ تو بر این سوخته جان ارزانی

 

پروین دولت‌آبادی

تیر ماه

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 2, 2015 921 بازدید       [facebook]