[]


اعتراض خانواده دکتر علی شریعتی به اقدام ناصواب آموزش-و-پرورش 1392

unnamed

اعتراض خانواده دکتر علی شریعتی به اقدام ناصواب آموزش-و-پرورش

درباره تغییر نام تابلوی دبیرستان استاد پورداوود به «مجتمع آموزش و پرورش دکتر علی شریعتی»

ریاست محترم آموزش و ‍پرورش منطقه 4

چندی است تابلوی دبیرستان استاد پورداوود واقع در منطقه تهران‌پارس که یکی از موقوفه‌های «بنیاد رستم گیو» متعلق به شهروندان زرتشتی است و زیر نظر هیئت امنایی با ریاست آقای همایون پشوتنی‌زاده اداره می شود تغییر نام داده و نام «مجتمع آموزش و پرورش دکتر علی شریعتی » را به خود گرفته است. این تغییر نام که بدون اجازه مسئولین این بنیاد و هیئت امنای این دبیرستان صورت گرفته موجب اعتراض هیئت امنای این مکان موقوفه شده است.

خانواده دکتر علی شریعتی، اگرچه هیچ‌گاه نقشی در این نام‌گذاری‌ها نداشته و ندارد و فاقد هرگونه امکان پی‌گیری حقوقی است، اما استفاده از نام علی شریعتی را تحت چنین شرایطی و علی‌رغم رضایت صاحبان وقف امری ناشایست، غیرفرهنگی و غیراخلاقی می‌داند و به این وسیله مراتب اعتراض خود را اعلام می‌کند؛ با تضییق حقوق دیگران نمی توان نام بزرگی را گرامی داشت.

خانواده دکتر علی شریعتی تهران، 24 آذر1392

لینک های مرتبط:

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=289&pageno=16

http://www.amordadnews.com/neveshtehNamyesh.aspx?NId=11112

انعکاس مطبوعاتی در سایت امرداد:
خبریار امرداد-پریسا استقامت راد :

خانواده دکتر شریعتی در نامه‌ای به فرنشین آموزش و پرورش منطقه ٤ تهران به نامگذاری «مدرسه‌ی پورداوود» unnamedبه نام دکتر شریعتی اعتراض کردند.‌‌

یک ماه پیش، تابلوی دبیرستان «پورداوود»، از سوی اداره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی ٤ از جای خود برداشته شده و تابلوی دیگری به نام «مجتمع آموزشی دکتر علی شریعتی» به جای آن نشست. زیر این نام نیز نام «دبیرستان استاد پورداوود» نوشته شده است.
به نقل از روزنامه‌ی «قانون» (٢٦ آذر) در این نامه چنین آمده است: «چندی است تابلوی دبیرستان استاد پورداوود واقع در منطقه تهرانپارس که یکی از موقوفه‌های «بنیاد رستم گیو» متعلق به شهروندان زرتشتی است و زیر نظر هیات امنایی با ریاست همایون پشوتنی زاده اداره می‌شود تغییر نام داده و نام «مجتمع آموزش و پرورش دکتر شریعتی» را به خود گرفته است.
خانواده دکتر علی شریعتی، اگرچه هیچ‌گاه نقشی در این نامگذاری‌ها نداشته و ندارد و فاقد هرگونه امکان پی‌گیری حقوقی است، اما استفاده از نام علی شریعتی را تحت چنین شرایطی و با وجود رضایت صاحبان وقف امری ناشایست، غیرفرهنگی و غیراخلاقی می‌داند و به این وسیله مراتب اعتراض خود را اعلام می‌کند؛ با تضییع حقوق دیگران نمی‌توان نام بزرگی را گرامی داشت.»
همایون پشوتنی زاده، هموند هیات امنای رستم گیو در این باره به آموزش و پرورش منطقه ٤ تذکر داده بود و گفته بود که این مکان یک موقوفه است و بدون اجازه‌ی هیات امنا نمی‌توان هیچ‌کاری روی آن انجام دادنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 11, 2015 1765 بازدید       [facebook]