0
معصومه فرید (ناشناس) Ago

با سلام.

من میخاستم با خانوم دکتر سوسن شریعتی طبق یه قرار قبلی صحبت کنم. ولی هر چقدر زنگ میزنم شماره مشغول هست.

اپراتور سایت پاسخ داده شده ago