Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


جزوات و پلی‌کپی‌های دانشگاهی (۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱)

جزوات و پلی‌کپی‌های دانشگاهی

 

شریعتی از سال ۱۳۴۵ و این بار در مقام استاد به دانشگاه مشهد باز می‌گردد. اقبال روزافزون دانشجویان به کلاس‌‌ها موجب می‌شود آن‌ها تصمیم به تهیه‌ی ضبط صوت گرفته و اقدام به ثبت و پیاده‌سازی گفتارهای شریعتی در دانشگاه ‌کنند. کتاب‌های اسلام‌شناسی (درس‌های سال‌های ۴۶ ـ ۱۳۴۵)، تاریخ تمدن (درس‌های سال‌های ۴۸ـ ۱۳۴۷ و ۴۹ ـ ۱۳۴۸) و ویژگی‌های قرون جدید ماحصل این متن‌های پیاده شده هستند که البته از این میان تنها اسلام‌شناسی در زمان حیات شریعتی منتشر می‌شود. همین روند در مورد دروس تاریخ ادیان و اسلام‌شناسی هندسی حسینیه ارشاد نیز طی می‌شود. این متن‌های پیاده شده پیش از مدون شدن در قالب کتاب به‌صورت پلی‌کپی و جزوه در سطح گسترده تکثیر شده بودند، چنانکه بخش‌هایی از نقد محافل سنتی نسبت به مبحث «اسلام‌شناسی» شریعتی در واقع بر اساس این جزوات بنا شده بود.

 ≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : دسامبر 21, 2020 1121 بازدید       [facebook]