[]

ویژه‌نامه (احیاء ـ ۱۳۷۰)

729-849-1391-7-10-16-19-39-D5A6

روایتی دیگر از دکتر شریعتی و اندیشه‌هایش

منبع: احیاء ۵

تاریخ: ۱۳۷۰

گفت‌وگویی که رضا مظهری با حسن یوسفی‌اشکوری انجام داده و در سال 1370 در شماره‌ی پنجم نشریه‌ی احیاء چاپ شده است.

گفت‌وگو با حسن یوسفی‌اشکوری – منتشر شده در «احیاء»، شماره‌ی 5، 1370.

ویژه‌نامه احیاء ۵ pdf