هجرت، زمینه‌ساز جهان‌بینی باز

علی شریعتی
مهاجرت بزرگ‌ترین عاملی است که جهان‌بینی قوم را تغییر می‌دهد. در حال حاضر بدون مهاجرت امکان ندارد جهان‌بینی را تغییر بدهیم و در گذشته تغییر جهان‌بینی به وسیله‌ی مهاجرت‏ها به وجود آمده است. در اسلام مهاجرت است که یک عده عرب بیابانی و زندانی‌شده در مکه را (زیرا جز مکه و صحاری اطراف آن جایی را ندیده است) چنان نیرومند و متمدن می‌کند. پس از مهاجرت دیگر عرب فکر نمی‏کند که مکه وسط عالم و لات و عزی بزرگ‌ترین بت دنیاست. مهاجرت است که انسان اندک و کوچک را تبدیل به انسان عظیم و مشرف بر تاریخ و بر همه‌ی انسان‏ها می‌کند. تا جهان‌بینی عوض نشود، متمدن شدن به معنی واقعی کلمه پدید نمی‌‏آید. متن کامل