چهل و دومین یادمان دکتر علی شریعتی

ما و بحران‌های تو در تو

با ارائه: مسلم زمانی، نرگس سوری، محمدجواد غلامرضا کاشی و احسان شریعتی

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ خرداد، ساعت ۱۷ تا ۱۹

مکان برگزاری: تهران ، میدان توحید، خیابان پرچم، کانون توحید