کویر خراسان در کنار کویر جهان‌های عرب

تواریخ مشترکی که در صورت جغرافیا نمایان شده است

حسین صراف (مترجم عراقی کتاب کویر به زبان عربی)

هفته‌نامه کرگدن ـ ۲۲ آذر ۱۳۹۹

نوشتار درباره کویریاتِ شریعتی به ناچار و به خودیِ خود متنی کویری است. نمی توان با زبان ریاضیات و فیزیک درباره ادبیات سخن گفت. و چه بسا با زبان ژورنالیستی یا علومِ انسانی و حتی با قلمِ نقد ادبی نیز نتوان به سراغ کویریات رفت. خودِ شریعتی در نقد و تقریظ کتابش این امر را پیش بینی کرده و بر کسی که بخواهد این کار را بکند خرده گرفته است. لذا چنانچه نوشتارِ در پیش رو به ضوابط مقاله نویسی پایبند نبود خواننده محترم فرض را بر این بگیرد که در برخی از جاهایش در ژانر کویریات نگاشته شده است. به ویژه که نویسنده این سطرها مترجم عربی کتاب کویر است و چند سالی است که با ترجمه گفتگوهای تنهایی دست و پنجه نرم می کند و شاید کویرزده شده باشد. ادامه‌ی متن