[]

تصاویر استاد در دهه ۳۰

تصاویر استاد در دهه ۳۰

(بیشتر…)

تصاویر استاد در دهه ۴۰

۱۳۴۸ مسجد جامع کرج استاد محمدتقی شریعتی درکنار آیات سیدمحمود طالقانی و شیخ حسین لنکرانی

تصاویر استاد در دهه ۴۰

(بیشتر…)

تصاویر استاد در دهه ۵۰

۳

تصاویر استاد در دهه ۵۰

(بیشتر…)

تصاویر استاد پس از انقلاب

2

تصاویر استاد پس از انقلاب

(بیشتر…)

تصاویر تشییع پیکر استاد در ۲ اردیبهشت ۱۳۶۶

scan0039

تصاویر تشییع پیکر استاد محمد تقی شریعتی

تشییع جنازه در ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۶

(بیشتر…)