[]

شریعتی و آثار او سال‌هاست که موضوع پژوهش‌های بسیار دانشگاهی در ایران و جهان بوده و هست. پایان نامه‌های بسیاری در مقاطع مختلف تحصیلی ( لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری) به نسبت آراء شریعتی و دیگر متفکرین ایرانی – اسلامی و یا تاثیرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پروژه او پرداخته‌اند. جمع‌آوری فهرست کامل این پژوهشها البته کاریست طولانی و محتاج پژوهشی گسترده؛ بخصوص که این نوع پژوهش‌ها هم‌چنان ادامه دارند و آشنایی با آنها و بررسی کمیت و کیفیت این پژوهش‌ها به نوعی دریچه‌هایی‌اند برای ارزیابی موقعیت او همچون زیست و همچون تفکر. با این همه ما با امید تکمیل تدریجی این لیست در اینجا نام تعدادی از این پایان نامه‌ها را ( از سال ۵۸ به بعد) در اختیار مخطبان قرار می‌دهد.

دانشگاه‌های تهران

پایان نامه های مربوط به شریعتی در دانشگاه‌های تهران

 

(بیشتر…)

دانشگاه‌ اصفهان

 

پایان نامه های مربوط به شریعتی در دانشگاه‌های اصفهان

(بیشتر…)

دانشگاه شیراز

 پایان نامه های مربوط به شریعتی در دانشگاه شیراز
(بیشتر…)

دانشگاه یاسوج

پایان‌نامه‌های مربوط به شریعتی در دانشگاه یاسوج

 

(بیشتر…)

دانشگاه های دزفول

پایان‌نامه‌های مربوط به شریعتی در دانشگاه‌های دزفول

 

(بیشتر…)

دانشگاه بجنورد

پایان‌نامه‌های مربوط به شریعتی در دانشگاه بجنورد

(بیشتر…)

دانشگاه‌های قم

 

پایان نامه‌های مربوط به شریعتی در دانشگاه‌های قم

(بیشتر…)

دانشگاه کرمانشاه

 

پایان نامه مربوط به شریعتی در دانشگاه رازی

(بیشتر…)

دانشگاه کردستان

پایان نامه‌های مروبط به شریعتی در دانشگاه کردستان

 

(بیشتر…)

دانشگاه قزوین

پایان‌نامه مربوط به شریعتی در دانشگاه قزوین

 

(بیشتر…)