[]


دانشگاه بجنورد

پایان‌نامه‌های مربوط به شریعتی در دانشگاه بجنورد

 

« تأثیر عرفان و تصوف اسلامی-ایران بر آثار عرفانی شریعتی»  

دانشگاه:بجنورد

رساله: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان:تأثیر عرفان و تصوف اسلامی-ایران بر آثار عرفانی شریعتی

استاد راهنما: جلیل مسعودی فرد

نام دانشجو:منصور بداقی

تاریخ دفاع:۱۳۸۸نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 8, 2017 339 بازدید       [facebook]