[]

اسناد کارگزینی دوران بازنشستگی

اسناد کارگزینی دوران بازنشستگی

این مجموعه دربرگیرنده‌ی اسناد کارگزینی مربوط به دوران بازنشستگی است.

(بیشتر…)

اسناد اداره کل تعلیمات عالیه (۱۳۴۳)

اسناد اداره کل تعلیمات عالیه

اسنادی که در پی می‌آید مکاتبات اداری دانشگاه مشهد پیرامون داوطلب شدن پوران شریعت‌رضوی برای استادیاری دانشکده ادبیات مشهد است.

اسناد آموزش و پرورش (۱۳۳۵ تا ۱۳۵۹)

اسناد آموزش و پرورش

این مجموعه اسناد مرتبط با اداره آموزش و پرورش از زمان استخدام در ۱۳۳۶ تا پیش از بازنشستگی را شامل می‌شود.

(بیشتر…)

حکم بازنشستگی از آموزش و پرورش (۱۳۶۲)

حکم بازنشستگی از آموزش و پرورش منطقه ۱۷ تهران

دفتر منطق سال ششم ادبی

دفتر منطق سال ششم ادبی

 

شناسنامه (۱۳۱۳ ـ ۱۳۹۷)

شناسنامه

بی‌بی فاطمه (پوران) شریعت‌رضوی
مشهد (۱۳۱۳) ـ تهران (۱۳۹۷)