[]

دهه پنجاه مصادف با اوج‌گیری فعالیت‌های شریعتی در حسینیه ارشاد است. در این دهه که با بازنشستگی زودرس شریعتی از دانشکده مشهد آغاز می‌شود و با بسته شدن حسینیه ارشاد و زندانی شدن شریعتی ادامه می‌یابد،‌ همچنان حضور مداوم نیروهای اطلاعاتی در حریم شخصی و نیز حوزه فعالیت‌های فرهنگی شریعتی را می‌توان مشاهده کرد. شریعتی در آخرین روز سال ۱۳۵۳ از زندان آزاد می‌شود و شگفت این‌که با مرگ او در ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ اسناد ساواک به پایان نمی‌رسد. جلد سوم کتاب «شریعتی به روایت اسناد ساواک» تماما به پرونده شریعتی پس از مرگ مربوط می‌شود.
لازم به ذکر است که اسناد مربوط به شهادت شریعتی و بازتاب‌های آن در «پرونده ویژه شهادت» در بخش اسناد سایت انعکاس یافته است.

خروج از ایران با نام علی مزینانی (۱۳۵۶)

خروج از ایران با نام علی مزینانی در سال ۱۳۵۶

(بیشتر…)

ممنوع‌الخروج شدنِ شریعتی (۱۳۵۶)

ممنوع‌الخروج شدنِ شریعتی

نامه مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ است؛ حدودِ یک ماه بعد از خروج علی شریعتی از ایران.

استفاده‌ی ساواک از نظرِ آیات عظام در مورد شریعتی (۱۳۵۶)

302-129-1389-7-20-15-12-8-7D3D

استفاده‌ی ساواک از نظرِ آیات عظام در مورد شریعتی

تاریخ: ۳ اردیبهشت ۱۳۵۶

ممنوع‌الخروج شدنِ شریعتی (۱۳۵۶)

ممنوع‌الخروج شدنِ شریعتی

نامه مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ است؛ حدودِ یک ماه بعد از خارج شدنِ علی شریعتی از ایران.

305-133-1389-7-20-17-16-24-5934

انتشار «بازگشت به خویش» در روزنامه کیهان (۱۳۵۵)

309-137-1389-7-25-11-42-27-EE00

انتشار «بازگشت به خویش» در روزنامه کیهان

این سلسله مقاله از شریعتی در روزنامه کیهان به دستورِ ساواک و به قصد ایجاد شبهه‌ی همکاری او با رژیم منتشر شد.

(بیشتر…)

انتشار «انسان، اسلام و مکتب‌های مغرب‌زمین» در روزنامه کیهان (۱۳۵۴)

308-136-1389-7-25-11-31-15-9E09

انتشار «انسان، اسلام و مکتب‌های مغرب‌زمین» در روزنامه کیهان

انتشارِ این مجموعه مقاله در روزنامه‌ی کیهان به دستورِ ساواک و برای ایجاد شبهه‌ی همکاری شریعتی با رژیم بود.

(بیشتر…)

دستور ساواک به چاپ مقالات شریعتی در روزنامه کیهان (۱۳۵۴)

دستور ساواک به چاپ مقالات شریعتی در روزنامه کیهان

بیانیه‌ی دانشجویان آمریکا درباره‌ی چاپِ بی‌اجازه‌ی مقالات شریعتی در کیهان (اسفند ـ ۱۳۵۴)

بیانیه‌ی دانشجویان آمریکا درباره‌ی چاپِ بی‌اجازه‌ی مقالات شریعتی در کیهان

تاریخ: اسفند ۱۳۵۴

مجموعه‌ی «مارکسیسم، ضد اسلام» در روزنامه‌ی کیهان (۱۳۵۴)

307-135-1389-7-25-11-12-17-4F43

مجموعه‌ی «مارکسیسم، ضد اسلام» در روزنامه‌ی کیهان

این سلسله مقاله از شریعتی در سال ۱۳۵۴ در روزنامه کیهان به دستورِ ساواک و به قصد ایجاد شبهه‌ی همکاری او با رژیم منتشر شد.

(بیشتر…)

ساواک علیه حسینیه ارشاد (۱۳۵۱)

269-92-1389-7-7-13-23-57-7B67

ساواک علیه حسینیه ارشاد

دستور ساواک به جلوگیری از ایراد سخنرانی شریعتی در حسینیه ارشاد، آذر ۱۳۵۱.