[]

زندگینامه‌ی پوران شریعت‌رضوی

خروس جنگی

«… می‌جنگیدم و مثل خروس جنگی بودم»

پوران شریعت‌رضوی

(بیشتر…)