[]

گزارشی درباره خروج شریعتی از ایران و مرگ او (تیر ۱۳۵۶)

گزارشی از چگونگی خروج شریعتی از ایران و مرگ او

(بیشتر…)

گزارشِ درباره‌ی تظاهرات دانشجویی به مناسبتِ مرگ علی شریعتی (تیر ۱۳۵۶)

تظاهرات در دانشکده‌ها

گزارش‌های ساواک از تظاهرات در دانشکده‌های علوم پایه، پزشکی دانشگاه تهران، پلی کلینیک تهران، علم و صنعت و…

(بیشتر…)