[]

ده عنوان از آثار شریعتی کمی پس از انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ توسط بخش فرهنگی سفارت ایران در آلمان ترجمه شده است.

هنر انسان بودن، (1982) Die Kunst Menchtich Zu Sein

 

 

Die Kunst Menchtich Zu Sein

هنر انسان بودن

Ali Schariati

Tra:J.G.Blaschke

Ed: Verleg A,Austria,1982

تمدن و تجدد ،(1982) ivilisation und Modernismus

 

 

 

ivilisation und Modernismus

تمدن و تجدد

Ali Schariati

Tra:J.G.Blaschke

Ed:Verlag,A,Austria,1982

چهار زندان انسان ، (1981) Die vier Gefangisse des menchen

 

 

 

Die vier Gefangisse des menchen

چهار زندان انسان

Ali Schariati

Ed:Botschaft der Islamischen Republik Iran Press und Kuturab Teilung, Bonn, 1981

از کجا آغاز کنیم، (1982) Wo Fangen Wir An

 

Ali-Schariati+Wo-fangen-wir-an-Islamische-Renaissance-Nummer-8

 

Wo Fangen Wir An?

از کجا آغاز کنیم

Ali Schariati

Islamisches Fuhrungsminsterium Islamissche Republik Iran ,Bonn, 1982

حج، Hajj

 

 

 

 

Hajj

حج

Ali Schariati

Islamisches Fuhrungsminsterium Islamissche Republik Iran

آري، اينچنين بود اي برادر!، !Ya, so war es, bruder

 

 

آری این چنین بود برادر (آلمانی

 

 

 

 

Ya, so war es, bruder!

آري، اينچنين بود اي برادر!

Ali Schariati

Islamisches Fuhrungsminsterium Islamissche Republik Iran

امت،(1982) Die Umma

 

 

 

Die Umma

امت، گزیده ای است از کتاب امت و امامت شریعتی.

Ali Schariati

Tra:J.G.Blaschke

Ed: Verlag, A-Austria, 1982

انسان، اسلام و مكتب هاي مغرب،(1983) …Das Menschenbild im Marxismus

 

scan0085-e1486895123103

 

Das Menschenbild im Marxismus,in anderen abendlandischen denkschulen und im Islam

انسان، اسلام و مكتب هاي  مغرب
این کتاب گزينشي است از كتاب امت و امامت كه در آن شريعتي به نقد دموكراسي‌هاي ليبرال  مي پردازد
و از دموكراسي متعهد متاثر از كنفرانس باندونگ سخن مي گويد. گزينش اين متن از سوي انتشارات سفارت ايران در سال هاي اوليه انقلاب  ایران (قبل از١٣٦٠)قابل توجه است.

Ali Schariati

Islamische Renaissance, Bonn,1983

درباره دموكراسي غربي،(1981) Zur Westlichen Demokratie

 

photo_2017-09-05_15-56-11

 

 

Zur Westlichen Demokratie

درباره دموكراسي غربي

Ali Schariati

Islamische Renaissance, Bonn,1981

فاطمه فاطمه است، (1981) Fatima ist Fatima

photo_2017-09-05_15-58-18

 

Fatima ist Fatima

فاطمه، فاطمه است!

Ali Schariati

Islamische Renaissance, Bonn,1981

(Botschaft der Islamischen Republik Iran)