Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

در جلد اول کتاب «شریعتی به روایت اسناد ساواک» آنچه که مربوط به فعالیت‌های شریعتیِ جوان در دهه سی همچون سوژه مشکوک یافت می‌شود، عبارت است از سیزده سند که عمدتأ مربوط به دستگیری او درشهریور ماه سال ۱۳۳۶و انتقال او به همراه پانزده نفر از اعضا و فعالین نهضت مقاومت ملی شاخه مشهد به زندان قزل قلعه تهران، چهار سال پس از کودتای ۲۸ مرداد است. در نتیجه ، شریعتی از شهریور ۱۳۳۶ برای اولین بار به عنوان متهم وارد «بایگانی اسناد سازمان اطلاعات و امنیت کشور» می‌شود و تا آخرین روز حیاتش همچنان در این موقعیت باقی می‌ماند.

زندان قزل قلعه (شهریور ۱۳۳۶)

اولین دستگیری علی شریعتی

(بیشتر…)

اولین بازجویی علی شریعتی (شهریور ۱۳۳۶)

برگه بازجویی علی شریعتی در اولین دستگیری (در سن ۲۴ سالگی)

(بیشتر…)

زندان قزل قلعه: نقطه آغاز (دستگیری ۱۳۳۶)

زندان قزل قلعه یا قزل قلاع (قلعه سرخ)

(بیشتر…)