[]


زندان قزل قلعه (شهریور ۱۳۳۶)

اولین دستگیری علی شریعتی

 

اتهام: «پخش اوراق مضره و تحریص مردم به ارتکاب جنحه و جنایت بر ضد امینت مملکت»

مکان: زندان قزل قلعه تهران

20 001نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 3, 2018 1241 بازدید       [facebook]