[]


زندان قزل قلعه (شهریور ۱۳۳۶)

20 001

 

اولین دستگیری علی شریعتی

اتهام: «پخش اوراق مضره و تحریص مردم به ارتکاب جنحه و جنابت بر ضد امینت مملکت»

مکان: زندان قزل قلعه تهراننویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 3, 2018 492 بازدید       [facebook]