[]

لیست سخنرانی های علی شریعتی( ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۶)

لیست سخنرانی های علی شریعتی

 

شریعتی با ورود به حسینیه ارشاد در سال ۱۳۴۷، فعالیتهای فشرده خود را با عرضه سلسله کنفرانس‌ها، کلاس‌ها و مجموعه‌ای از نشست‌های خصوصی و دانشگاهی در تهران و شهرستان‌ها آغاز می‌کند. حسینیه ارشاد در سال ۱۳۵۱ به دنبال دستگیری دکتر شریعتی بسته می‌شود . پس از آزادی در سال ۱۳۵۴ این سخنرانی‌ها به شکل نشست‌های خصوصی ادامه پیدا می‌کند و با مرگ شریعتی در سال ۱۳۵۶به پایان می‌رسد.
این سخنرانی‌ها یکی از منابع مهم شناخت شکلگیری نوعی گفتمان و گرایش در میان جوانان دهه ۵۰ هستند. صدا، فن خطابه و سبک شریعتی در ازائه سخنرانی‌هایش طی این سال‌ها (و امروز نیز) هم‌چنان یکی از موضوعات بحث و گفتگو و نقد در باره نقش خطابه در انقلابات و دموکراسی‌هاست.

(بیشتر…)

لیست آثار مکتوب علی شریعتی (۱۳۳۴- ۱۳۵۶)

 

لیست آثار مکتوب

شریعتی از سالهای نوجوانی تا آخرین لحظات زندگی اش با کلمات سر و کار داشته است. قلم توتمش بوده است و کاغذ فرصتی برای در میان گذاشتن خود. اگر چه به دلیل وقت کم و نداشتن امنیت بیشترین آثار او سخنرانی‌هایی بوده‌اند که به گفته خودش در وضعیت‌های اورژانسی ایراد شده‌اند اما همیشه در پی لحظات و فرصتهایی بوده‌است برای نوشتن. از میان ۱۵۷۰۰ صفحه اثر، ۶۶۰۰ صفحه‌ی آن آثار مکتوب است. آثار مکتوب او از میان ۳۶جلد مجموعه آثار عبارتند از :

(بیشتر…)