[]

طوماری برای بازگشت پیکر شریعتی به ایران (اهالی مزینان ـ ۱۳۸۱)

طوماری برای بازگشت پیکر شریعتی به ایران

 

در دهه‌ی هشتاد مسئله‌ی انتقال پیکر شریعتی از زینبیه‌ی دمشقبه ایران بارها موضوع بحث رسانه‌ها، سیاستمداران و چهره‌های سیاسی ایران قرار گرفته است. این طومار در سال ۱۳۸۱ توسط مردمان روستای شریعتی، مزینان، خطاب به سیدمحمد خاتمی (رییس‌جمهور وقت) تهیه شده است.