[]


اسامی دستگیر شدگان نهضت مقاومت ملی شاخه مشهد (شهریور ۱۳۳۶)

16 001

 

لیست دستگیر شدگان به همراه علی شریعتی

در تاریخ شهریور ۱۳۳۶ علی شریعتی به همراه شانزده نفر از شخصیتهای فعال نهضت مقاومت ملی دستگیر و به تهران انتقال داده شدند. این افراد عبارتند از :

محمد تقی شریعتی، طاهر احمد زاده، قاسم قاضی، ناصر رائی نژاد،  اکبر ، محمود و ابوالفضل حکیمی، کریم طائفی، مهدی سنگ کاروش، آیت الله سید ابراهیم میلانی( پسر عموی آیت الله میلانی )، حاجی عابدزاده، آسایش، حسن روحانی ،عامل زاده و پسرش،عباس محمودی*  

 

از زندان قزل قلعه

شماره  ۱۰۷۴ ـ ۲۳ /۷ /۳۶

به تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور (اداره کل سوم)

درباره ترخیص هشت نفر زندانیان بشرح زیر برابر نامه شماره ۵۵۲۴ ـ ۲۳ /۷/۳۶  دایره زندان دژبانی ارتش هشت نفر زندانیان مشروحه زیرین در ساعت ۶ بعد از ظهر روز ۲۳/۷/۳۶  از زندان قزل قلعه مرخص و به سازمان اطلاعات و امنیت کشور معرفی گردید و مراتب جهت استحضار بعرض می‌رسد. ٪ ر

رئیس زندان قزل قلعه سرگرد جناب

۱ـ قاسم قاضی

۲ـ ناصر رائی نژاد

۳ـ محمدتقی شریعتی

۴ـ اکبر حکیمی

۵ـ علی شریعتی

۶ـ محمود حکیمی

۷ـ کریم طائفی

۸ـ مهدی سنگ کاروش


*– به نقل از کتاب تاریخ شفاهی کانون نشر حقایق اسلامی ، پروین منصوری،مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ ۱۳۸۴نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژانویه 3, 2018 435 بازدید       [facebook]