[]


دانشگاه یاسوج

پایان‌نامه‌های مربوط به شریعتی در دانشگاه‌های یاسوج

 

«مرگ و مرگ اندیشی در آثار مهدی اخوان ثالث و علی شریعتی»    

دانشگاه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

رساله:کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی

عنوان:مرگ و مرگ اندیشی در آثار مهدی اخوان ثالث و علی شریعتی

استاد راهنما: سید عطا الله افتخاری

نام دانشجو:صدیقه پریداد

تاریخ دفاع:۱۳۸۹



نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 8, 2017 793 بازدید       [facebook]