[]


دانشگاه شیراز

 پایان نامه های مربوط به شریعتی در دانشگاه شیراز

تحقیقی در باره تاثیر افکار دکتر علی شریعتی برروی گروهی از دانشحویان دانشگاه شیراز

دانشگاه: شیراز

دانشکده: ادبیات و علوم انسانی

رساله: کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی

عنوان: تحقیقی در باره تاثیر افکار دکتر علی شریعتی برروی گروهی از دانشحویان دانشگاه شیراز

استاد راهنما: ــــــــــــــ

نام دانشجو:پروین دخت

تاریخ دفاع: ۱۳۵۹

————————————————————————————————————————

 

 

 

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 10, 2015 1008 بازدید       [facebook]