[]


دانشگاه های دزفول

پایان‌نامه‌های مربوط به شریعتی در دانشگاه‌های دزفول

 

«بازتاب عرفان در اندیشه دکتر شریعتی»   

دانشگاه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

رساله:کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی

عنوان:بازتاب عرفان در اندیشه دکتر شریعتی

استاد راهنما:مریم بختیار

نام دانشجو: امین تاو

تاریخ دفاع:۱۳۸۷نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 8, 2017 771 بازدید       [facebook]