[]


دانشگاه کردستان

پایان‌نامه‌های مربوط به شریعتی در دانشگاه‌های کردستان

 

« تحلیل گفتمان تفکر اجتماعی عبدالرحمان ابن خلدون و علی شریعتی» 

دانشگاه:کردستان

رساله:کارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان:تحلیل گفتمام تفکر اجتماعی عبدالرحمان ابن خلدون و علی شریعتی

استاد راهنما:جمال محمدی

نام دانشجو:طیبه قبادی

تاریخ دفاع: ۱۳۸۹نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 8, 2017 844 بازدید       [facebook]