[]


دانشگاه قزوین

پایان‌نامه‌های مربوط به شریعتی در دانشگاه‌های قزوین

 

 

«اندیشه سیاسی دکتر علی شریعتی»     

دانشگاه: دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

رساله: کارشناسی ارشد تاریخ

عنوان: اندیشه سیاسی دکتر علی شریعتی

استاد راهنما: حجت فلاح توتکار

نام دانشجو: سهراب زارعی آباد کرد

تاریخ دفاع: ۱۳۸۹نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 8, 2017 814 بازدید       [facebook]