[]


تصاویر استاد در دهه ۴۰

۱۳۴۸ مسجد جامع کرج استاد محمدتقی شریعتی درکنار آیات سیدمحمود طالقانی و شیخ حسین لنکرانی

تصاویر استاد در دهه ۴۰

  • ۲
  • ۹
  • استاد محمد تقی شریعتی درکنارمرحوم فخرالدین حجازی در راه سفر به حج
  • scan0009
  • ۱۳۴۸ مسجد جامع کرج استاد محمدتقی شریعتی درکنار آیات سیدمحمود طالقانی و شیخ حسین لنکرانی
  • scan00019
  • استاد به همراه موسی صدر بدیع الزمان فروزانفر در دانشکده معقول و منقول
  • در دانشکده معقول و منقول


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 7, 2018 381 بازدید       [facebook]