[]


ابوذر غفاری؛ جودة السحار (۱۳۳۴)

ابوذر غفاری

اولین تولید شریعتی ترجمه کتاب ابوذر غفاری اثر جودة السحار است که در سن هجده سالگی ( ۱۳۳۴چاپ) با نظارت پدرش استاد محمد تقی شریعتی انجام شده است و در همان سالها به چاپ می رسد و برای مترجم جوانش آوازه‌ای در مشهد به همراه می‌آورد. شریعتی جوان که در‌ آن سالها از فعالین نهضت خداپرستان سوسیالیست است، نام دومی را به پیشنهاد دوستانش برای این ترجمه انتخاب می‌کند: « ابوذر غفاری اولین خداپرست سوسیالیست».

 

9@@

 

بازتاب انتشار کتاب ابوذر غفاری در مجله خواندنی‌ها

معرفی کتاب «ابوذر»، ترجمه علی شریعتی مزینانی در مجله خواندنیها. ۱۳۳۴.

«استاد عبدالحمید جوده السحار، نویسنده معروف مصر، زندگی این سرباز فداکار و انقلابی را با قلمی سحرانگیز به رشته تحریر درآورده و آقای علی شریعتی مزینانی، جوان دانشمند و شجاع با روانی و سادگی دلنشینی آن را به فارسی ترجمه کرده است.
این کتاب را کانون نشر حقایق اسلامی مشهد انتشار و بزرگترین خدمت را به مردم ایران انجام داده است. قیمت کتاب ابوذر غفاری که در ۱۳۰ صفحه طبع شده، ۲۸ ریال است.»نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 21, 2017 برچسب‌ها: 2121 بازدید       [facebook]