[]

معبدی در کویر باز خوانی عرفان در اندیشه دکتر شریعتی | امیر رضایی (۱۳۷۸)

 

1 001

معبدی در کویر

باز خوانی عرفان در اندیشه دکتر شریعتی

نویسنده: امیر رضایی؛ تهران، ناشر قصیده، چاپ اول ۱۳۷۸، قطع رقعی، ص۱۲۸.

(بیشتر…)

شریعتی و دیالکتیک مبارزه | علی سروش (۱۳۷۸)

شریعتی و دیالکتیک مبارزه

نویسنده: علی سروش؛ تهران، نشر بزرگمهر؛چاپ اول ۱۳۷۸؛ ۳۷۸ صفحه رقعی.

(بیشتر…)

در آمدی بر جامعه‌شناسی هنر به روایت دکترعلی شریعتی | محمد علی زکریایی (۱۳۷۸)

005

در آمدی بر جامعه شناسی هنر

به روایت دکترعلی شریعتی

نویسنده:محمد علی زکریایی؛ تهران، نشر آذریون، چاپ اول ۱۳۷۸، ۳۶۸ص رقعی .

(بیشتر…)

جامعه‌شناسی اقتصادی از دیدگاه دکتر شریعتی | حسین توانائیان فرد (۱۳۷۷)

 1 016

جامعه‌شناسی اقتصادی از دیدگاهدکتر شریعتی

نویسنده: دکتر حسن توانائیان‌فرد؛ تهران، انتشارات چاپخش، جلد اول، چاپ اول 1377؛ 438 صفحه رقعی.

(بیشتر…)

شریعتی و تاریخ اسلام | عبدالرحیم قنوات (۱۳۷۷)

1 014

شریعتی و تاریخ اسلام

نویسنده:عبدالرحیم قنوات ؛مشهد، نشر صالح، چاپ اول 1377؛ 156 صفحه رقعی. (بیشتر…)

سیر تحول اندیشه دکتر شریعتی و فهرستگان آثار | قاسم میرآخوری، حیدرشجاعی (۱۳۷۷)

1 017

 سیر تحول اندیشه دکتر شریعتی و فهرستگان آثار

نویسندگان: قاسم میرآخوری-حیدرشجاعی؛ تهران، نشر قلم، چاپ اول۱۳۷۷؛۲۷۶ صفحه  رقعی.

(بیشتر…)

نهضت امام خمینی ـ جلد سوم | سید حمید روحانی (۱۳۷۲)

نهضت امام خمینی- جلد سوم

نویسنده: سید حمید روحانی ( زیارتی)، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول خرداد ۱۳۷۲، قطع وریری، صفحه ۹۴۷، تیراژ ۵۰۰۰

(بیشتر…)

کتابشناسی توصیفی شریعتی | محمد اسفندیاری (۱۳۷۷)

%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%81%db%8c

 

کتابشناسی توصیفی شریعتی

گردآوردنده: محمّد اسفندیاری؛ قم ،انتشارات صحیفهٔ خرد، ویرایش دوم از کتابشناسی توصیفی دکتر علی شریعتی، چاپ اول 1377

(بیشتر…)

نزاع سنت و تجدد بحثی در باره مناسبات فکری دکتر شریعتی و استاد مطهری | رسول جعفریان (۱۳۷۱)

0023

نزاع سنت و تجدد

بحثی در باره مناسبات فکری دکتر شریعتی و استاد مطهری

نویسنده؛ رسول جعفریان؛ نشر رئوف، چاپ اول بهار ۱۳۷۱، ۲۷۹ص رقعی.

(بیشتر…)

طرحی از یک زندگی | پوران شریعت رضوی (۱۳۷۵)

001

 طرحی از یک زندگی

نویسنده : پوران شریعت رضوی/ ناشر: چاپخش، تهران/  چاپ اول ۱۳۷۵

(بیشتر…)