[]


کتابشناسی توصیفی شریعتی | محمد اسفندیاری (۱۳۷۷)

%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%81%db%8c

 

کتابشناسی توصیفی شریعتی

گردآوردنده: محمّد اسفندیاری؛ قم ،انتشارات صحیفهٔ خرد، ویرایش دوم از کتابشناسی توصیفی دکتر علی شریعتی، چاپ اول 1377

انتشارات صحیفهٔ خرد قم ویرایش دوم از کتابشناسی توصیفی دکتر علی شریعتی، کار محمّد اسفندیاری را منتشر کرده است.نویسنده در مقدمه‌ی کتاب آورده است: «کتابشناسی حاضر به دو بخش تقسیم شده است: منابع مستقل و منابع غیرمستقل. در بخش اول به معرفی کتابهایی پرداخته شده که یکسره درباره‌ی شریعتی است و در بخش دوم کتابهایی معرفی شده که پاره‌ای از آن (اگرچه یک بند و، در صورتی که مهم باشد، کمتر از آن)، درباره‌ی اوست.»

در این کتابشناسی 296 کتاب مستقل و 538 کتاب غیر مستقل معرفی شده. محدوده‌ی بررسی این کتابشناسی 41 سال است: از سال 1349 که نخستین کتاب درباره‌ی شریعتی منتشر شد تا سال 1389 و مشتمل است بر کتابها، جزوه‌ها و بروشورها؛ خواه چاپ شده باشد و خواه به صورت فتوکپی پخش شده باشد.

ویرایش نخست این کتاب در سال 1377 منتشر شده بود که به تصریح نویسنده در مقدمه، ویرایش دوم «اصلاحات و اضافاتی بسیار» دارد.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 2, 2015 1326 بازدید       [facebook]