[]


سیر تحول اندیشه دکتر شریعتی و فهرستگان آثار | قاسم میرآخوری، حیدرشجاعی (۱۳۷۷)

1 017

 سیر تحول اندیشه دکتر شریعتی و فهرستگان آثار

نویسندگان: قاسم میرآخوری-حیدرشجاعی؛ تهران، نشر قلم، چاپ اول۱۳۷۷؛۲۷۶ صفحه  رقعی.

به نقل از پیشگفتار کتاب حاضر جهت آشنایی خوانندگان و پژوهشگران با سیر تحول و تکامل اندیشه و تأمل معنوی و تجربه‌های عینی و اشراقی شریعتی و آگاهی محققان با عناوین و موضوعات مندرج در مجموعه آثار تدوین شده است .

کتاب از دو بخش تشکیل می‌شود . بخش اول نوشتار و گفتار شریعتی مطابق با سلسله مراتب زمانی تفکیک شده که هر سال در یک رده قرار می‌گرید به همراه چکیده‌ای از محتوا و مضمون نوشته‌ها و نیز سخنرانی‌ شریعتی.

در خاتمه بخش اول به توزیع موضوعات هفتگانه ( آمار و ارقام صفحات مربوط به موضوعات جهان‌بینی، فلسفه تاریخ، انسان شناسی، جامعه‌شناسی، ایدئولوژی، انسان ایده‌آل و جامعه ایده‌آل) و عناوین آثار در هر سال پرداخته و در انتها ، سیر تحول زمانی و موضوعی اندیشه شریعتی را به شکل نمودار هندسی نمایش می‌دهد.

بخش دوم ، فهرستگان آثار شامل سه فهرست ، یکی بنام فهرست عناوین آثار به ترتیب شماره مجموعه‌آثار ، دیگری فهرست عناوین آثار به ترتیب الفبا و سومی فهرست موضوعی مجموعه آثار است در فهرست اول ، فهرست عناوین مجموعه آثار  شریعتی به ترتیب از اولین شماره‌ای که از سوی دفتر تدوین ، تنظیم و منتشر شده، آمده است. با این هدف که شناسنامه‌ای جامع و کامل از آثار شریعتی در یک مجموعه ارائه شود .

در فهرست الفبایی ، عناوین، بترتیب حروف الفبا با آدرس دقیق آن تنظیم شده است . محقق با مراجعه به این مجموعه به سخنرانی و نوشته مورد نظر دست می‌یابد .

فهرست موضوعی آثار اختصاص به گزیده‌ای از موضوعات مهم و اساسی مجموعه آثار دارد که شریعتی به طور مشروح پیرامون هر یک اظهار نظر کرده‌است. این فهرست به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده‌است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 9, 2016 841 بازدید       [facebook]