[]


جامعه‌شناسی اقتصادی از دیدگاه دکتر شریعتی | حسین توانائیان فرد (۱۳۷۷)

 1 016

جامعه‌شناسی اقتصادی از دیدگاهدکتر شریعتی

نویسنده: دکتر حسن توانائیان‌فرد؛ تهران، انتشارات چاپخش، جلد اول، چاپ اول 1377؛ 438 صفحه رقعی.

نویسنده درصدد است اقتصاد را با رویکردی جامعه‌شناسانه از نگاه شریعتی مورد توجه قرار دهد.

این نوشتار شامل دو فصل است: فصل اول خلاصه متن که خود شامل چهار بخش است، بخش اول کلیاتی در مورد تعریف علم اقتصاد، رابطه اقتصاد و ایدئولوژی، جامعه‌شناسی اقتصادی، از کجا آغاز کنیم اقتصادی است.

بخش دوم می‌پردازد به تحولات اقتصاد از فئودالیسم تا سرمایه‌داری، تأثیرات ظهور بورژوازی، اخلاق طبقاتی، استفاده سرمایه‌داری از علم، الیناسیون، خصوصیات اقتصادی قرون معاصر و …

بخش سوم به مارکسیسم و اقتصاد پرداخته و به مواردی همچون تعین تاریخی، فلسفه جبر تاریخ، زیربنای اقتصادی تاریخی، جبر اقتصادی و… اشاره دارد.

بخش چهارم، می‌کوشد اقتصاد را در اسلام از نگاه شریعتی بازتعریف کند. و با عناوینی همچون اقتصاد اسلام جمعی است، مروری بر سیستم اقتصادی اسلامی، هدف اقتصادی رسالت انبیاء، فلسفه تاریخ، اخلاق و اقتصاد، فقه اسلامی، و … به آن خاتمه می‌دهد.

فصل دوم کتاب به شرح مفصل‌تری از بخش اول با همان عناوین پرداخته و بطور مبسوط‌تری همان موضوعات را تحلیل می‌کند.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 12, 2015 1405 بازدید       [facebook]