[]

شریعتی درباره‌ی اقبال می‌گوید: «زندگی‌اش مرکبِ رسالتش بود.» درباره‌ی شریعتی نیز این جمله معتبر است. شریعتی از نادر روشنفکرانی بود که زندگی با اندیشه‌هایش پیوندی ناگسستنی داشت. شناختِ او از خلالِ خاطرات شرایطِ فهمِ بهترِ اندیشه‌هایش را نیز فراهم می‌سازد.

خاطرات ابراهیم یزدی

ازهجرت تا شهادت دکتر شریعتی

ابراهیم یزدی

از دوستان علی شریعتی، پزشک

منبع: کتاب «شصت سال صبوری و شکوری»، انتشارات کویر، چاپ ۱۳۹۴، جلد دوم، ص ۳۷۹ تا ۳۹۷
تاریخ: ۱۳۹۴

(بیشتر…)

خاطرات شفیعی کدکنی

اثر شریعتی در آشنایی‌ام با شعر نو

محمدرضا شفیعی کدکنی

از دوستان علی شریعتی در سال ۱۳۳۶، شاعر و استاد دانشگاه

منبع: ایران فردا (شماره ۵۴)
تاریخ: خرداد ۱۳۷۸

(بیشتر…)

خاطرات اکبر پوراستاد

اخلاقش زانوهایم را لرزاند

اکبر پوراستاد

از مخالفین سالهای ۴۹ – ۵۰ حسینیه ارشاد، شغل آزاد

منبع: ایران فردا (شماره ۵۴)
تاریخ: خرداد ۱۳۷۸

(بیشتر…)

خاطرات عبدالکریم سروش

دیدارمان به قیامت افتاد

گفت و گو با دکتر عبدالکریم سروش

 فیلسوف و استاد داشنگاه

منبع: مجله شهروند امروز
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۸۷

 

این گفتگو که توسط مجله شهروند امروز با دکتر عبدالکریم سروش صورت گرفته است شامل بحث‌های نظری و خاطراتی می‌شود که به روزهای پایانی زندگی شریعتی و واکنش های برخی از روحانیون در آن موقعیت باز می‌گردد، به همین دلیل این مصاحبه در بخش خاطرات قرار گرفت.

(بیشتر…)

خاطرات خسرو منصوریان

پوران خانم گفت: علی را کشتند!

 خسرو منصوریان

 از دوستان علی شریعتی، مدد کار اجتماعی

منبع: مجله شهروند امروز
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۸۷

(بیشتر…)

خاطرات ایرج صغیری

ابوذر در مشهد

ایرج صغیری

از شاگردان علی شریعتی در دانشکده ادبیات مشهد، هنرمند

منبع: روزنامه سایه‌بان (شماره ۳۵)
تاریخ: ۲ تیر ۱۳۸۲
(بیشتر…)

خاطرات آقای طوسی

خاطرات نوجوانی

آقای طوسی

عضو کانون نشر حقایق اسلامی، کسبه بازار

منبع: مصاحبه با بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی
تاریخ: تیر ۱۳۸۸

(بیشتر…)

پیامبر زندان | پرویز خرسند

پیامبر زندان

پرویز خرسند عسگری معروف به پرویز خرسند

از شاگردان دانشکده ادبیات مشهد و ویراستار آثار شریعتی درحسینیه ارشاد، روزنامه نگار و نویسنده

منبع: مصاحبه با بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی
تاریخ: تیر ۱۳۸۸
(بیشتر…)

خاطرات عبدالله حسنی

بنای کتابخانه در روز تاسوعا

عبداله حسنی

از بستگان مادری شریعتی (پسردایی مادر)، شغل آزاد

منبع: مصاحبه با بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی
تاریخ: تیر ۱۳۸۸

(بیشتر…)

خاطرات جواد رحیمیان

پسر در امتداد پدر

جواد رحیمیان

عضو کانون نشرحقایق اسلامی، شغل آزاد

منبع: مصاحبه با بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی
تاریخ: تیرماه ۱۳۸۸
(بیشتر…)