[]

نامه‌ی مطهری به شریعتی و دعوت برای نوشتنِ مقاله (۷ مهر ۱۳۴۶)

نامه‌ی مطهری به شریعتی و دعوت برای نوشتنِ مقاله

(بیشتر…)

نمونه سوالات امتحانی شریعتی در دانشکده مشهد (۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹)

 نمونه سوالات طراحی شده توسط شریعتی در دانشکده مشهد

(بیشتر…)

گزارش انجمن ادبی دانشکده ادبیات مشهد در روزنامه خراسان (۱۳۳۶)

گزارش انجمن ادبی دانشکده ادبیات مشهد در روزنامه خراسان

(بیشتر…)

برنامه‌ی تدریس تاریخ در دانشکده مشهد (۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰)

برنامه‌ی تدریس در نیمسال دوم ۱۳۵۰ـ ۱۳۴۹

(بیشتر…)

تقاضای راهنمایی برای تدوین کتاب‌های دینی در قم (۱۳۴۸)

تقاضای راهنمایی برای تدوین کتاب‌های دینی در قم

(بیشتر…)

موافقت رئیس دانشگاه مشهد با سخنرانی‌های شریعتی در حسینیه ارشاد (۱۳۴۹)

موافقت رئیس دانشگاه مشهد با سخنرانی‌های شریعتی در حسینیه ارشاد

(بیشتر…)

دعوت به سخنرانی در تهران و تبریز (۱۳۴۹)

دعوت به سخنرانی در تهران و تبریز

(بیشتر…)

دعوت به سخنرانی در هنرسرای عالی (۱۳۵۰)

دعوت به سخنرانی در هنرسرای عالی

(بیشتر…)

دعوت به سخنرانی در دانشگاه صنعتی آریامهر (۱۳۵۰)

دعوت به سخنرانی در دانشگاه صنعتی آریامهر

(بیشتر…)