[]


برنامه‌ی تدریس تاریخ در دانشکده مشهد (۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰)

برنامه‌ی تدریس در نیمسال دوم ۱۳۵۰ـ ۱۳۴۹

 

شریعتی از سال ۴۵ تا ۵۰ استاد تاریخ دانشکده ادبیات مشهد است. (سال ۵۰ انتقال موقت از دانشگاه به وزارت علوم در تهران) دروس تاریخ تمدن، ویژگیهای قرون جدید و تاریخ ادیان و اسلام شناسی از واحد‌های درسی است که تدریس می‌کرد.



نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 12, 2015 1091 بازدید       [facebook]