[]


گزارش انجمن ادبی دانشکده ادبیات مشهد در روزنامه خراسان (۱۳۳۶)

گزارش انجمن ادبی دانشکده ادبیات مشهد در روزنامه خراسان

 

روزنامه خراسان در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۳۶ گزارش از جلسه انجمن ادبی دانشکده ادبیات مشهد منتشر کرده است. ریاست این انجمن را در آن مقطع زمانی علی شریعتی بر عهده داشته است.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 2, 2019 221 بازدید       [facebook]