[]

شریعتی از آغاز انقلاب تا کنون از سوی شاعران جوان و پیر سروده شده است و هر بار در این اشعار موقعیت متفاوتی پیدا کرده است: « شهید بزرگ» ، « مرد آسمانی» ، «کوه کن»، تک درخت خطه کویر»، «هرگز بزرگ» و…. بسیاری از شاعران جوان دهه ۵۰ امروزه از شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و هنری محسوب می‌شوند. برخی از آنها با گذر زمان نگاهشان به شریعتی تغییر کرده است. با این همه این سروده‌ها بخشی از تاریخ معاصر ما هستند و موقعیتی که شریعتی در چشم و دل مخاطب خود طی چهل سال اخیر داشته است را نشان می‌دهند.
در سال ۱۳۷۰ کتابی تحت عنوان «خورشید کویر» به همت آقایان جعفر سعیدی و طه حجازی و از سوی نشر صحف به چاپ رسید که در آن می‌توان با نمونه‌ای از این اشعار و شاعران آشنا شد.

ای هرگز بزرگ | سعید شهرتاش (۱۳۵۶)

IMG_1000

ای هرگز بزرگ

شعری از سعید شهرتاش

 امیر سعید شهرتاش، مترجمی زبان فرانسه، استادیار دانشگاه الزهرا

(بیشتر…)

با یاد «شریعتی» شهید بزرگ | ملک طباطبائی (۱۳۵۶)

 خانم بازرگان

با یاد «شریعتی» شهید بزرگ

شعری از خانم ملک طباطبائی

خانم ملک طباطبائی فرزند حاج سید حسین طباطبائی و همسر مهندس مهدی بازرگان.

(بیشتر…)

غم‌آوایی برای «دکتر علی شریعتی» | پروین دولت آبادی (۱۳۵۶)

images

غم آوایی برای «دکتر علی شریعتی»

شعری از پروین دولت‌آبادی

پروین دولت‌آبادی متولد ۱۳۰۳ ، شاعر و از بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک بود،  پروین جدای از اشعاری که برای کودکان سروده است و در کتب درسی شاهد آنها هستیم ،  شاعری توانا است که  در سبک های گوناگون غزل، قصیده، مثنوی شعر می‌سرود، او در تاریخ  ۱۳۸۷ درگذشت.

(بیشتر…)

رسالت (۱۳۵۶)

رسالت

قصیده‌ای برای شریعتی – ۱۳۵۶ (بیشتر…)

به‌نام خدای علی | علی جعفر نژاد

به نام خدای علی

شعری از علی جعفرنژاد

 

(بیشتر…)

مرثیه‌ای برای «باباعلی» | م. ف. آدم

مرثیه‌ای برای «باباعلی»

شعری از م. ف. آدم

(بیشتر…)

ای علی، ای پیرو شرع نبی

ای علی، ای پیرو شرع نبی

شعری برای شریعتی (بیشتر…)

با تو در باورها، با باورها | اکبر درویش (۱۳۵۹)

با تو در باورها، با باورها

سروده اکبر درویش

(بیشتر…)