[]
5


آیا درخت ممنوع درخت دانش بود؟ | بی‌نا (ماهنامه مکتب اسلام ـ مرداد ۱۳۵۱)

آیا درخت ممنوع درخت دانش بود؟

بی‌نا
منبع: ماهنامه نشریه مکتب اسلام ○ تاریخ: بهمن ۱۳۵۰

 

از بهمن ۱۳۵۰ تا آذر ۱۳۵۱ چهار مقاله در نقد آراء شریعتی در ماهنامه مکتب اسلام به چاپ رسید که واکنش شریعتی را نیز در پی داشت. در شماره مرداد ۱۳۵۱ نشریه مکتب اسلام کتاب اسلام‌شناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. فایل پی‌دی‌اف این مقاله از ماهنامه را می‌توانید در ادامه‌ی مطلب دریافت کنید.

(بیشتر…)


آیا حکومت اسلامی بر پایه شوری است؟ | بی‌نا (ماهنامه مکتب اسلام ـ بهمن ۱۳۵۰)

آیا حکومت اسلامی بر پایه شوری است؟

بی‌نا
منبع: ماهنامه نشریه مکتب اسلام ○ تاریخ: بهمن ۱۳۵۰

 

از بهمن ۱۳۵۰ تا آذر ۱۳۵۱ چهار مقاله در نقد آراء شریعتی در ماهنامه مکتب اسلام به چاپ رسید که واکنش شریعتی را نیز در پی داشت. در شماره بهمن ۱۳۵۰ نشریه مکتب اسلام مقاله‌ای در پاسخ به مطالب شریعتی در «سلسله دروس تاریخ ادیان و اسلام‌شناسی» به چاپ رسیده است. فایل پی‌دی‌اف این صفحات از ماهنامه را می‌توانید در ادامه‌ی مطلب دریافت کنید.

(بیشتر…)


نامه به هیئت تحریریه‌ی مجله‌ی «مکتب اسلام» (۱۳۵۱)

من در این پهنه‌ی ملک نه مجله دارم و نه روزنامه و نه منبر و …

تاریخ نامه: ۱۳۵۱

این نامه در سال ۱۳۵۱ و به دنبال چاپ نقدی بر کتاب اسلامی‌شناسی خطاب به هیئت تحریریه مجله مکتب اسلام نگاشته شده است.

(بیشتر…)


نامه به سید هادی خسروشاهی (اردیبهشت۱۳۵۱)

مصلحت پرستی‌ها و عوام زدگی‌ها*

تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۱ 

این نامه خطاب به سید هادی خسروشاهی در اردیبهشت ۱۳۵۱ نوشته شده است و تا کنون در مجموعه آثار شریعتی به چاپ نرسیده است. آقای خسرو شاهی متن این نامه را برای اولین‌بار در خرداد ۱۳۶۷ برای اولین‌بار در روزنامه اطلاعات به چاپ رسانده‌است و در توضیح تأخیر در چاپ نامه آمده است: « در جلد اول مجموعه‌اثار مرحوم شریعتی که عنوان با مخاطب‌های آشنا دارد و نخستین بار در ۲ مهر ۵۶ چاپ شده است اثری از این نامه نیست شاید هم تهیه کنندگان آن مجموعه رونوشت نامه را نداشته اند که درج کنند…. در جلد ۳۴ مجموعه آثار که اینبار تحت عنوان نامه‌ها و در زمستان ۶۶ چاپ شده‌است باز از این نامه خبری نبود و من یقین کردم که دوستان دفتر تدوین و تنظیم مجموعه‌ آثار مرحوم شریعتی رونوشت این نامه را ندارند، چون اگر داشتند همراه نامه های دیگری که مربوط به مکتب اسلام است و درج کرده‌اند، این نامه را نقل می‌کردند.» (روزنامه اطلاعات ۱۸ خرداد ۱۳۶۷)

این نامه در رابطه با مقالات انتقادی مندرج  در « مکتب اسلام» است که به تعبیر آقای خسروشاهی « پس از وساطت اصلاح طلبانه وی » نوشته شده است.

(بیشتر…)