[]


اسلام شناسی، تاریخ اسلام (۱۳۴۷)

اسلام‌شناسی

روی جلدِ چاپِ اوّلِ کتاب اسلام‌شناسی، ۱۳۴۷.

علی شریعتی این جلد از کتاب را به پدرش تقدیم کرده است: «به استاد و مرادم، پدرم، که هر چه دارم از اوست، تقدیم می‌کنم. ۴۹/۷/۲۵». تصاویر دست‌نوشته‌ی شریعتی در صفحات آغازین نسخه‌ی اهدایی به پدرش:

  • 456-375-1389-9-30-13-33-21-583
  • 456-374-1389-9-30-13-33-21-2F5F


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 19, 2015 920 بازدید       [facebook]