[]


استاد محمد تقی شریعتی ( ۱۲۸۵-۱۳۶۶)

810-916-1392-2-3-11-59-12-bd3e-150x150

 

استاد محمد تقی شریعتی ( ۱۲۸۵-۱۳۶۶)

موسس کانون نشر حقایق اسلامی، نویسنده و مفسر قرآن.

«…پدرم ، نخستین سازنده ابعاد نخستین روحم ! کسی که برای اولین بار هم هنر فکر کردن را به من آموخت و هم فن انسان بودن را ؛ طعم آزادی ، شرف، پاکدامنی، مناعت، عفت روح و استواری و ایمان و استقلال دل را بی‌درنگ، پس از آنکه مادر از شیرم گرفت، به کامم ریخت؛ نخستین بار مرا با کتابهایش رفیق کرد.» م.آ ۱۳ کویر

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : سپتامبر 13, 2016 1464 بازدید       [facebook]