[]


علی شریعتی سیرة السیاسیة | احمد حسن المعین | ۱۳۹۵/۲۰۱۶

photo_2016-08-13_10-53-29

زندگی سیاسی علی شریعتی

علی شریعتی سیرة السیاسیة

احمد حسن المعین

عراق ، انتشارات العربی ، چاپ اول ۱۳۹۵

 

ترجمه  کتاب «مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد (زندگی نامه سیاسی دکتر شریعتی ) » نوشته علی رهنما برای نخستین بار با عنوان «علی شریعتی سیرة السیاسیة» به زبان عربی توسط احمد حسن المعین به کمک انتشارات «العربی» در عراق به چاپ رسید و در دنیای عرب انتشار یافت.
ترجمه آثار شریعتی به زبان عربی از زمان مرگ شریعتی آغاز شده بود(۱۳۵۶ آثاری همچون شهادت، حسین وارث آدم، حج و…) در دهه شصت ترجمه عربی این آثار  از سوی ناشرین لبنانی ، عمدتا معطوف به ترجمه آثار اجتماعی و اسلامی شریعتی بود(بازگشت به خویش،اسلام شناسی، حرّ، خودسازی انقلابی  و…). در ده سال اخیر این ترجمه ها عمدتا از سوی انتشارات الامیر در لبنان انجام شده  و عناوین بیشتری را به خود اختصاص داده است.  آثاری همچون مذهب علیه مذهب، خودآگاهی و استحمار، پدر مادر ما متهمیم و…که نگاه انتقادی به وضعیت و موقعیت مذهب در این جوامع دارند در این ترجمه‌های جدید به چشم می خورد.استقبال وسیع جهان عرب (سنی- شیعی) بر تعداد ناشرین و مترجمان آثار شریعتی افزوده است .امروزه می‌توان گفت که تقریبا هشتاد در صد آثار شریعتی به عربی ترجمه شده است. عراق یکی از مراکز اصلی پخش آثار شریعتی طی این سالها بوده و اندک اندک ناشرین عراقی نیز در پروژه ترجمه و نشر اثار شریعتی  مشارکت فعالتری پیدا کرده اند. ترجمه اخیر « زندگی نامه سیاسی دکتر شریعتی» ازسوی انتشارات العربی گواه این مدعاست .در آینده‌ای نزدیک شاهد چاپ کتابهای  کویر و گفتگوهای تنهایی  نیز به زبان عربی در عراق خواهیم بود .
(شایان ذکر است که چاپ و نشر ترجمه آثار دکتر شریعتی در هر کشور و به هر زبانی باید با موافقت خانواده و هماهنگی بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی صورت بگیرد.)
تصاویرنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آگوست 13, 2016 1422 بازدید       [facebook]