[]


سمینار تلگرامی به مناسبت پنجاهمین سالگرد تالیف «حسین وارث آدم»

سمینار تلگرامی به مناسبت پنجاهمین سالگرد تالیف «حسین وارث آدم»

به مناسبت پنجاهمین سال تالیف «حسین وارث آدم» تلگمیناری در عاشورای ۱۳۹۹ (یکشنبه ۹ شهریور) از ساعت ۹ الی ۲۰ با حضور چهره‌های زیر برگزار می‌شود:

۱. سید سلمان صفوی
۲. حسن محدثی
۳. مصطفی مهرآیین
۴. سیدحسین شهرستانی
۵. محمد حسین بادامچی
۶. حسین حجت پناه
۷. آیدین ابراهیمی
۸. عباس نعیمی جورشری
۹. سیدحسین حسینی
۱۰. محمد رضا زمردی
۱۱. علیرضا کیانپور
۱۲. سیدمحمد هادی گرامی
۱۳. محمد حسین مظفری
۱۴. سیدحجت مهدوی سعیدی
۱۵. علیرضا معینی
۱۶. سیدجواد میری

زمان: یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۹

ساعت ۹ الی ۲۰

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : سپتامبر 4, 2020 293 بازدید       [facebook]