[]


انتشار اولین شماره‌ی فصلنامه‌ «نقد دینی»

انتشار اولین شماره‌ی فصلنامه «نقد دینی»

هم‌زمان با سال‌روز درگذشت علی شریعتی، نخستین شماره فصل‌نامه نقد دینی منتشر شد. این نشریه الکترونیکی که به مدیرمسئولی حسن یوسفی اشکوری و سردبیری محمدجواد اکبرین منتشر می‌شود نگاهی تحلیلی-انتقادی به فهم دین و ضرورت بازسازی اندیشه دینداران دارد و موضوع پرونده ویژه اولین شماره‌ی آن چیستی و چرایی نواندیشی دینی است. یکی از مقالات این شماره تحت عنوان «پدر، پسر، روح‌القدس» به قلم محمدجواد اکبرین به علی شریعتی اختصاص دارد.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 18, 2020 324 بازدید       [facebook]