Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


عروج از کویر؛ حیدر شجاعی ـ مصطفی حیدری (۱۳۹۷)

عروج از کویر

نویسندگان: حیدر شجاعی-مصطفی حیدری، تهران، انتشارات شهر پدرام، چاپ اول ۱۳۹۷، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه؛ ۶۲ صفحه.

 

«عروج از کویر»، فیلم نامه ای است بر اساس بخشی از زندگی نامه دکتر علی شریعتی. نویسنده در دو مقدمه کوتاه بر این فیلمنامه تحت عناوین «مرگ شریعتی نیز یک نعمت بود» و نیز «خاطره ای با عنوان شریعتی در بغداد»، از علاقه و ارادت خود به شریعتی می نویسد و نیز با گزارشی از کتابفروشی های بغداد به حضور پر رنگ اثار ترجمه شده شریعتی در کتابفروشی های بغداد اشاره می کند و با ذکر نقل قول هایی از فروشنذگان کتاب در خیابان المتنبی بغداد دایره حضور و نفود او را گسترده می داند و بر همین اساس ضرورت ساختن فیلمی مبتنی بر زندگی او را نتیجه می گیرد.≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 29, 2019 1417 بازدید       [facebook]